شل کردن عربستان سعودی خاورمیانه عربستان

شل کردن: عربستان سعودی خاورمیانه عربستان آمریکا واشنگتن لبنان ایران وزیر دفاع آمریکا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهمیه‌بندی بنزین هر نفر ۲۰ لیتر؟

ایلنا به نقل از عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: اینکه دولت را مکلف کنیم نسبت به تعیین سهمیه جهت افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این سهمیه به ه

سهمیه‌بندی بنزین هر نفر ۲۰ لیتر؟

سهمیه بندی بنزین هر نفر ۲۰ لیتر؟

عبارات مهم : انرژی

ایلنا به نقل از عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: اینکه دولت را مکلف کنیم نسبت به تعیین سهمیه جهت افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این سهمیه به همه سرپرست های خانوار فارغ از اینکه ماشین داشته باشد یا نداشته باشد، تخصیص داده شده است داده شود کارشناسی شده است نیست.

سهمیه‌بندی بنزین هر نفر ۲۰ لیتر؟

احمد صفری راجع به پیشنهاد تازه مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر احیای مجدد سهمیه بندی بنزین با تخصیص داده شده است سهمیه به هر خانوار اظهار داشت: این پیشنهاد کار شناسی شده است نیست و نمایندگان مجلس باید زیاد روی آن مطالعه داشته باشند.

وی افزود: کمیسیون انرژی قبلا با زیاد کردن قیمت بنزین مخالفت کرده و اعلام کرده که به صلاح مردم و نظام نیست و در رابطه با این پیشنهاد نیز قطعا نظر مثبتی نخواهد داشت.

ایلنا به نقل از عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: اینکه دولت را مکلف کنیم نسبت به تعیین سهمیه جهت افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این سهمیه به ه

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه روز ۸ بهمن ماه عنوان حتما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و پیگیر این مسئله خواهیم بود.

وی ادامه داد : اینکه دولت را مکلف کنیم نسبت به تعیین سهمیه جهت افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این سهمیه به همه سرپرست های خانوار فارغ از اینکه ماشین داشته باشد یا نداشته باشد، تخصیص داده شده است داده شود کارشناسی شده است نیست.

واژه های کلیدی: انرژی | بنزین | کمیسیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz