شل کردن عربستان سعودی خاورمیانه عربستان

شل کردن: عربستان سعودی خاورمیانه عربستان آمریکا واشنگتن لبنان ایران وزیر دفاع آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی نیمی از مردم کشور عزیزمان ایران حال کار کردن ندارند!

به‌ طور تقریبی نیمی از جامعه کشور عزیزمان ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند؛ این عنوان را مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرده است. 

نیمی از مردم کشور عزیزمان ایران حال کار کردن ندارند!

نیمی از مردم کشور عزیزمان ایران حال کار کردن ندارند!

عبارات مهم : ایران

به طور تقریبی نیمی از جامعه کشور عزیزمان ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی کنند؛ این عنوان را مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرده هست.

روزنامه شهروند نوشت: بر اساس نتیجه های سرشماری از نیروی کار در سال ٩٥، از ٣٩ میلیون و ٥٩٣ هزار و ٦٢٢ نفری که در جامعه غیر فعال بودند، زیاد از ٢٠ میلیون نفر به علت مسئولیت های شخصی و خانوادگی تمایلی به پذیرش شغل ندارند.

نیمی از مردم کشور عزیزمان ایران حال کار کردن ندارند!

نتایج این سرشماری نشان می دهد که زیاد از ١١ میلیون نفر به علت اشتغال به تحصیل شاغل نیستند؛ زیاد از ٣ میلیون هم اعلام کرده اند بی نیاز از انجام کار هستند و زیاد از ١١,٥ میلیون نفر هم در حال تحصیل هستند که بعد از مدتی وارد بازار کار می شوند.

نرخ بیکاری در کشور ١١,٧ درصد اعلام شده است هست. براساس نتیجه های وضع بازار کار در نیمه نخست امسال، جمعیت بدون کار کشور به ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر و جمعیت شاغل کشور هم به ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر رسید.

به‌ طور تقریبی نیمی از جامعه کشور عزیزمان ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند؛ این عنوان را مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرده است. 

اما بررسی نتیجه های آمار نیروی کار تا آخر تابستان ۹۶ و مقایسه آن با شاخص های عمده بازار کار منتهی به تابستان ۹۵ نشان می دهد که جمعیت فعال اقتصادی کشور از ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در نیمه نخست سال ۹۵، به ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر در نیمه نخست امسال زیاد کردن یافت و قیمت آن از ۴۰.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۴۱ درصد رسید؛ به این معنا که ۴۱ درصد از «جمعیت در سن کار کشور» در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

جدیدترین جداول آماری مرکز آمار کشور عزیزمان ایران از نتیجه های نیروی کار تا آخر تابستان ۹۶ هم نشان می دهد که از مجموع جمعیت فعال اقتصادی، ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر را بیکاران و ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر را شاغلان تشکیل می دهند که بر این اساس، جمعیت بدون کار کشور ۱۸۱ هزار و ۳۳۳ نفر کم کردن یافته هست؛ در عین حال به جمعیت شاغل کشور ۷۹۵ هزار و ۵۲۲ نفر اضافه شده است است.

در عین حال مقایسه آمار شاخص های بازار کار نشان می دهند، همچنان میزان بیکاری در بین زنان نسبت به مردان زیاد هست؛ به طوری که این میزان در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته با یک درصد رشد مواجه بودهاست.

نیمی از مردم کشور عزیزمان ایران حال کار کردن ندارند!

علاوه بر این، شاخص «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور» منتهی به تابستان امسال معادل ۲۴.۴ درصد اعلام شد که نشان می دهد این شاخص نسبت به تابستان سال گذشته، ۲.۳ درصد کم کردن یافته است.

براساس این گزارش هر چند شاخص ها روند امیدوارکننده ای از وضع بازار کار را روایت می کنند، ولی بحران بیکاری همچنان در صدر معضلات اقتصادی کشور قرار دارد.

به‌ طور تقریبی نیمی از جامعه کشور عزیزمان ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند؛ این عنوان را مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرده است. 

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | بیکاری | میلیون | تابستان | بازار کار | نرخ بیکاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz